Vårt sortiment

Vårt sortiment baseras på tankar kring vad en växande familj behöver. Mamma behöver amningstillbehör och baby behöver kläder, blöjor, filt, lakan mm och en och annan leksak. Med små barn i familjen kommer du att tillbringa ganska många timmar utomhus på promenader på lekplatsen. Då behöver både baby, barn o vuxen funktionella kläder. Vi tycker att ull är det bästa funktionsmaterialet. Därför hittar du ett brett utbud av ullkläder till hela familjen i vår butik. Leksaker, tygblöjor, babyartiklar och produkter till hemmet är alla tillverkade av ekologiska, rena och giftfria material.

BomullKnyttet organic

GOTS/IVN bomull är ett naturmaterial med stor miljöpåverkan. Produktion av bomull har stor betydelse för många människor på vår jord. Vi har valt att endast använda ekologiskt odlad bomull. Detta ger moder jord och de som arbetar med bomullen helt andra förutsättningar. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödning används inte. Vid skörd används inte avlövningsmedel. Det ger också en de som arbetar med den en skälig levnadsstandard enligt FN:s regler för mänskliga rättigheter.

I de fall vi har använt oss av färgad bomull så är även färgningsproceduren och färgen godkänd enligt ekologiskt GOTS/IVN certifikat.

Det viktigaste vi som konsumenter kan göra för klimatet när det gäller kläder är att köpa bra och få kläder samt att laga, ge bort och återvinna det du inte behöver längre.

Vi har valt att gå ett steg längre när det gäller ekologisk bomull!Coloured by Nature
FoxFibre®Colorganic® Vi använder oss också av en ekologisk bomull som redan när den växer på bomullsbusken är grön och brun. Liksom blommor har olika färger kan även bomullen ha det. Den är alltså inte färgad utan innehåller färgpigment som gör den grön eller brun. Helt fantastiskt naturligt! När man tvättar denna bomull kommer färgpigmentet fram och bomullen djupnar i färgen.

Indianerna i Mellan- och Sydamerika har odlat bomull som är färgad av naturen utan kemikalier sedan urminnes tider. Denna bomull blir bara vackrare med tiden. Färgerna djupnar och mer intensiva för varje tvätt. Denna bomull har ytterligare en värdefull egenskap. Den ger ett naturligt flamskydd. Brinner alltså inte.

Bomullen odlas ekologiskt i USA. Enbart regnvatten används för bevattning, så odlingen belastar inte de lokala vattenresurserna. Inga kemiska bekämpningsmedel används. T ex bekämpas bladlöss m h a nyckelpigor.

År 1979 deltog Sally Fox i en konferens i handvävning i Kalifornien och fastnade då för denna bomull i vackra vävnader. Hon har sedan tagit fram ekologiska metoder för att kunna odla denna bomull i större skala. Resultatet av detta arbete är FoxFibre®Colorganic® – en bomull av mycket hög kvalité, len som silke och den finns i nyanserna brunt och grönt.

All vår ekologiska bomullstrikå stickas i Sverige. De tyger som är av vävd bomull tillverkas i Indien. Fabriken är certifierad enligt GOTS och ÖKO-Tex 100 klass 1 för baby och är certifierad enligt BSCI (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod och SA8000 för socialt ansvar. All sömnad av bomullsvarorna sker i Sverige och Estland.

Ull

Ull är ett naturmaterial som har unika egenskaper. Ur miljösynpunkt är kläder av ull ett mycket bra material. Ull utgör en av tre delar fåren ger oss. De andra två är kött och fällar. Den ull vi använder är inköpt med garanti för etisk djurhållning vilket t ex innebär att djuren inte utsätts för mulesing.

Vatten: användningen av ullkläder minskar risken för mer plast i havet.
Energiförbrukning: ullkläder tvättas vid låga temperaturer, vilket kräver sparar energi. Ullkläder behöver ofta endast luftning och behöver därför inte tvättas så ofta som andra kläder. Detta sparar också energi.
Avfallshantering: Ull är lätt att återvinna och ull bryts snabbt ner. Syntetiska plagg har en lång nedbrytningstid. Janusfabriken använder mellan 80 och 90 procent av det tyg som producerats för att sy kläder av. Det som sedan återstår är återvinns och blir till handstickningsgarn. I Minimundus produktion används 98% av materialet till kläder.
Klimat: Janusfabriken har en stor fabrik i Norge. Den el som används på fabriken kommer från vattenkraft och fabriken har inga utsläpp till luft eller vatten.
Etisk djurhållning: Janusfabriken och deras leverantörer stöder och arbetar fullt ut med de principer som skisseras av International Wool Textile Organisation (IWTO) riktlinjer för fårskydd enligt följande:
1. Fåren skall ha tillgång till sötvatten och foder som är tillräckligt för att bibehålla en god hälsa.
2. Fåren skall ha tillgång till en skyddad och bekväm miljö.
3. Fåren får inte utsättas för smärta, skada eller smitta – genom förebyggande åtgärder, snabb diagnos och behandling och de får inte utsättas för mulesing.
4. Fåren skall ha möjlighet till ett normalt beteendet – genom att de ges tillräckligt med utrymme,  Uppfödningen skall ske i lämpliga anläggningar och de skall få vara tillsammans med andra får.

Ullen i vårt sortiment innehåller inga malmedel eller annan behandling för att hålla skadedjur borta. Vi rekommenderar att man förvarar ullkläder som inte skall användas på ett tag i tättslutande plast. Men det bästa är förstås att använda ullkläderna hela året om.

Lin

Det lin vi använder är ekologiskt odlat på en gård i Centrala Tyskland. Här odlar man ekologiskt/organiskt. Djurbesättningen av kor och svin är betydelsefulla. De bidrar bl a med gödsel till jordbruket där man använder växelbruk med spannmål, potatis och lin. Man odlar även sallad, tomater, pumpa och mycket mer i ett ständigt kretslopp. Produktionen är godkänd enligt Bioland.

All sömnad av linkläderna sker i vår syateljé i Sverige.

Lyocell/Tencel®

Lyocell är ett material tillverkat av cellulosa. Vi använder oss av varumärket Tencel® som tillverkas av företaget Lenzing AG, Österrike. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och innehar EUs ECO Label för materialet. (EUs motsvarighet till svenska Svanen)

Fibern av Tencel® är mycket len och mjuk mot huden. Den har också antibakteriella och smutsavstötande egenskaper samt en hög fukttransporterande förmåga. I kombination med ullens unika förmåga att reglera temperaturen (se våra barntäcken av Tencel®/ull) bidrar detta till en mycket behaglig sovmiljö med rätt temperatur, torrt och luftigt.

Vi använder oss av naturligt ofärgad och oblekt Tencel®.

Tillverkningen sker i helt slutna system där så mycket som möjligt återanvänds och återvinns. Genom denna metod använder man t ex 10-20% mindre vatten än vid t ex bomullsframställning (även jämfört med framställning av ekologisk bomull).

Cellulosan kommer från snabbväxande träslag i hållbara odlingar där varken konstgödsel eller bekämpningsmedel används, bl a eukalyptus. Odlingarna sker på mark som inte lämpar sig som jordbruksmark. Ingen konstbevattning behöver användas. Företaget har en strikt policy för sitt cellulosauttag där man bl a tar avstånd från cellulosa som kommer från kontroversiella källor t ex skogar med högt naturvärde, plantager som etablerats i syfte att bevara naturliga skogsvärden eller i strid med ILOs deklaration om mänskliga rättigheter. (FNs  internationella samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter).

Materialet är 100% biologiskt nedbrytbart.

Ekologiska märkningar:

IMO

(Institute for Marketecology med huvudkontor beläget i Schweiz) är en av de första och ett mycket välrenommerat organ som inspekterar och certifierar ekologisk odling och produktion i enlighet med flera nationella och internationella standarder.

GOTS

(Global Organic Textile Standards) är standarden som har som mål att harmonisera de olika miljöstandarder som finns globalt för textilier såsom bomull och ull. Den innefattar krav på ekologisk råvara och på tillverkningsprocessen. I odling och garntillverkning tas också sociala och ekonomiska hänsyn så att alla involverade når en levnadsstandard i enlighet med FN:s reglemente för mänskliga rättigheter.

IVN

(International Association Natural Textile Industry) är en sammanslutning av företag med syfte att producera kvalitetstextil i naturmaterial enligt stränga ekologiska och sociala regler. Märkningen innebär att i grunden att kläderna och textilierna som är godkända av IVN är naturmaterial och är tillverkade i en process som har bevarat och förbättrat deras naturliga egenskaper.

OCIA (Organic Crop Improvement Association)

är en välrenommerad (grundad 1985) medlemsägd, ideell organisation med huvudkontor i USA och medlemmar över hela världen. OCIA bedriver forskning och utbildning inom ekologisk odling och tillverkning samt certifierar ekologisk odling och industri över hela världen enligt internationella och nationella ekologiska standarder. FoxFibre® Colorganic® ekologisk bomull är certifierad av OCIA.

Bioland

Bioland är den största tyska organisationen för ekologiskt lantbruk (Bioland Bundesverband). Biolandprodukter (både råvaran och tillverkningsprocessen) måste godkännas av organisationen. Biolands riktlinjer för olika produktgrupper grundar sig på EU-direktiv 834/2007 om produktion och märkning av ekologiska livsmedel. Årliga kontroller genomförs av opartiska inspektörer.

kbT

är en ekologisk märkning för ull kommer från certifierad ekologisk djurhållning. Denna ull är helt obehandlad, dvs den har  inte behandlats enligt superwash, total easy care, basolan eller någon annan behandling.

Svanen

certifierar allt från batterier till textilier och tjänster. Svanen certifieringen för ull innebär att ullen är kbT-certifierad och den har genomgått ett 10 timmars miljöneutral enzymbehandling där alla utstickande hår som kan irritera huden har tagits bort. Svanen är även ansvariga i Sverige för märkning med den EU-blomman (europeisk märkning Ecolabel)

Bluesign®

Bluesign står för en miljövänlig produktion och en försiktig användning av jordens resurser. Tanken är att lämna så små ekologiska fotspår i naturen och miljön som möjligt. Detta är världens första ullbehandlingsprocess som uppfyller de strikta kriterierna för Ecolabel och “Global Organic Textile (G.O.T.S)” -standarden och den överensstämmer också med “Oeko-Tex Standard”.

Bluesign® ull genomgår en mycket miljöanpassad tvättbarhetsbehandling som innebär minimalt med miljöbelastande kemikalier och 50% mindre vatten än konventionell tvättbarhetsbehandling.

Certifiering enligt Bluesign® garanterar att ullgarnet producerats med största möjliga miljöhänsyn vad gäller:
Konsumentsäkerhet – så liten påverkan på människa och miljö som möjligt
Utsläpp till vatten
Utsläpp till luften
Resurseffektivitet – vad gäller hållbar användning av energi och råmaterial
Arbetsförhållanden för de som arbetar med ullen

Hälsomärkning

Vi har valt att använda ÖKO-Tex standard 100, klass 1 som absolut lägsta kriterie för de produkter vi tar in i vårt sortiment. Många av våra produkter uppfyller både ÖKO-Tex och ekologiska märkningar. T ex kan det ingående materialet i produkten vara ekologiskt och produktionen i enligthet med ÖKO-Tex 100 klass 1. Det ger en trygghet genom hela produktionskedjan.

Öko-Tex är en märkning som bl a omfattar:
Globalt enhetliga och vetenskapligt grundade provningskriterier
Gränsvärden och kriterier som omarbetas varje år
Kontroll och certifiering som utförs av oberoende kontrollinstitut

ÖKO-Tex standard 100 klass 1

är ett test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. ÖKO-Tex täcker själva produktionsprocessen och även ev efterbehandlingar. Den certifierar alla sorters tyger och även de ingående detaljerna såsom tryckknappar, etiketter mm. Tungmetaller, formaldehyd, klorerade fenoler, ftalater, organiska tennföreningar och kemiska bekämpningsmedel är exempel på ämnen som inte får förekomma i textilen. Kraven är särskilt höga för klass I, som gäller de material som barn under 36 månader kommer i kontakt med. Det finns krav även på att produkten, då den är kasserad kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. T ex är ullen i Janus sortiment och alla ingående detaljer såsom knappar mm är certifierade enligt ÖKO-Tex 100 klass 1.